018 4245 664; 018 4515 577 ; 063 636 077.
sloga

SERVIS - FISKALIZACIJA

Delatnost

Osim osnovne delatnosti (servisiranje biro i kancelarijskih uređaja) delatnost kompanije je proširena i prodajom fiskalnih kasa i uređaja raznih proizvođača, opreme za njih, fotokopirnih uređaja pre svega marke Canon, štampača, skenera, razne biro opreme (fax mašina, kalkulatora, brojačica novca), vaga i mesoreznica.

U budućnosti planiramo proširenje prodajnog programa uz održanje standardno visokog kvaliteta usluga po kome smo i dosad bili poznati.

- Servis SLOGA
Servis SLOGA

Šta je E-Fiskalizacija?

E-Fiskalizacija je proces digitalizacije starog sistema fiskalizacije koji podrazumeva potpuno izbacivanje iz upotrebe klasične fisklane kase i uvođenje novih softverskih i elektronskih rešenja. Na taj način se u mnogome olakšava poslovanje, ali dolaze i novi izazovi koje je neophodno savladati kako bi se na vreme prilagodili novom sistemu. Upravo zbog toga smo za Vas pripremili materijal, ali i stručna lica koja Vam mogu pomoću u uvođenju u proces E-Fiskalizacije.

ZAKON O FISKALIZACIJI