Danas je 21.Sep.2020
-METROLOGIC-BARKODČITAČI
ORBIT
• Orbit MS 7120 je izuzetan omnidirekcioni laserski bar kod skener. •Potpuno automatizovano skeniranje
•Koncentrovana omnidirekciona skan mreža
•Programabilna udaljenost skeniranog predmeta omogucava skeniranje tacno definisanih površina
•Veci broj zvucnih tonova
•Daljina skeniranog polja: 0 mm – 215 mm za 0.33 mm bar kodove
•Širina skeniranog polja: 60 mm
•Brzina skeniranja: 1200 skeniranih linija u sekundi
•Izgled emitovanog skena: 5 polja od 4 paralelne linije (omnidirekcioni)
•Minimalna širina Bar-a: 0.13 mm
•Dimenzije: H: 150 mm x D:105 mm x Orb širina: 80 mm
•Širina baze: 102 mm
•Svetlosni izvor: Vidljiva laserska dioda 650 nm ± 5 nm
•Otpornost na udare: Pad sa visine od 1.2 m
•Težina 380 gr
MS-7625
• Horizon MS 7625 predstavlja najnoviju generaciju Metrologic laserskih bar kod skenera. Ovaj kompaktni ugradni skener ima mogucnost da emituje 20-to linijsku omnidirekcionu sken mrežu koja omogucava brzo i efikasano skeniranje bar kodova i prvom prolazu.
• Potpuno automatizovano skeniranje
• Dug vek upotrebe
• Menjanje firmware-a putem Flash ROM-a
• EAS deaktivaciona antena je standardna
(EAS – Elecrtonic Article Surveillance) • Standardno editovanje bar kod podataka
• Gornje staklo skenera zamenjivo
• Programabilna udaljenost skeniranog objekta
• Dve varijante gornjeg okvira: nerdajuci celik (MS7625) ili Visoko otporna plastika (MS7620)
MS-5145
• Metrologic Eclipse MS 5145 je jednolinijski, rucni laserski skener. Opremljen CodeGate tehnologijom, Eclipse može jednostavno da skenira željeni bar kod i izvrši transfer podataka pritiskom tastera.
• Automatsko okidanje sa CadeGate-om
• PowerLink, moguce menjanje kablova
• Kompatibilan sa OPOS sistemom
• Podržani svi poznati interfejsi, ukljucujuci USB
• Jednostavno programiranje upotrebom Windows® softver ili bar kodova
• Daljina skeniranog polja: 0 mm – 140 mm za 0.33 mm bar kodove
• Širina skeniranog polja: 49 mm
• Brzina skeniranja: 72 skenirane linije u sekundi
• Izgled emitovanog skena: Jedna sken linija
• Minimalna širina Bar-a: 0.102 mm
• Sistemski interfejs: PC tastatura, RS232, IBM 468x/469x, USB – niska brzina ili puna brzina, Zasebna tastatura
• Svetlosni izvor: Vidljiva laserska dioda 650 nm ± 5 nm
• Otpornost na udare: Pad sa visine od 1.5 m
• Težina: 97 gr
SERVIS SLOGA DOO NIŠ
Topličina 2, Niš 18000, Srbija
tel.+381(18)4515-577, fax.+381(18)4515-576
©2012 Servis Sloga. Sva prava zadržana