Danas je 19.Jan.2022
PIB i finansijski podaci
Kompanija SERVIS SLOGA DOO NIŠ nalazi se u sistemu PDV, a ovde možete naći i relevantne finansijske podatke.
   
Pun naziv preduzeća po kojem je upisan u registar o registraciji: PRIVREDNO DRUŠTVO SERVIS SLOGA DOO NIŠ, TOPLIČINA 2
Skraćeni naziv preduzeća: SERVIS SLOGA DOO
Ime i prezime ovlašćenog lica: Desimir Nikolić             (osnivač i direktor)

Vladana Joksimović    (osnivač i zastupnik)

Adresa i sedište preduzeća:  
ulica i broj: Topličina 2
poštanski broj i naziv mesta: 18000 Niš
PIB (poreski identifikacioni broj): 100337413
Šifra delatnosti: 9511 - Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
Matični broj preduzeća: 17045652
:      
Tekući račun kod banke:                 

Banca Intesa 160-96702-97

Telefon: 018/45-15-577
Fax: 018/45-15-577
e-mail adresa servissloga@ptt.rs 
   
SERVIS SLOGA DOO NIŠ
Topličina 2, Niš 18000, Srbija
tel.+381(18)4515-577, fax.+381(18)4245-664 Radno vreme, Radnim danima od 08:00 do 16:00h, Subotom od 08:00 do 15:00h
©2017 Servis Sloga. Sva prava zadržana